Leso Intersections

Софтуер за изчисляване на пресичането на кадастрални имоти и горски територии в слоеве LESO и CADASTER от ZEM файлове

Итегляне
Leso Intersections
Какво е Leso Intersections?

КАКВО Е Leso Intersections?


Leso Intersections e приложение за изчисляване на пресичането на кадастрални имоти и горски територии в слоеве LESO и CADASTER от ZEM файлове.

Подходящо приложение при изготвяне на документация за годишното ползване на дървен материал.

КАК РАБОТИ?


Изтеглете и инсталирайте приложението. Активирайте приложението след като получите код за активация.

Стартирайте приложението и укажете ZEM файл със слой ЛЕСО. Ако във вече избрания файл се съдържа информация за слой КАДАСТЪР то сложете отметка "Прочитане на слой КАДАСТЪР от същия файл", в противен случай укажете втори файл в който се съдържа информация за слой КАДАСТЪР.

След указването на данните, програмата автоматично ще изчисли сечението на слой ЛЕСО и КАДАСТЪР.

Резултата от сечението се визуализира във дървовидната структура в лявата част на програмата. При указване на позиции от дървовидната структура с резултата в дясно от списъка се визуализира графично извършеното сечение.

Резултатите могат да бъдат експортирани във файл и да се използват в други приложения.

ВЪЗМОЖНОСТИ


 • ВХОДНИ ДАННИ

  • Изчисляване на сечението на данните от слой LESO и CADASTER съдържащи се в един ZEM файл
  • Изчисляване на сечението на данните от слой LESO и CADASTER съдържащи се съответно в два различни ZEM файла

 • РАБОТНА СРЕДА

  • Не се изискват специфични умения за работа с приложението
  • Максимално опростена и интуитивна работна среда

 • РЕЗУЛТАТИ

  • Запис на резултатите в достъпен CSV файл
  • Използване на резултатите в други програми
  • При актуализация на слой ЛЕСО след изработване на нов план (ГСП) и генериране на нов ЛЕСО слой, не е необходимо потребителя да има съвместен кадастрален файл, а е достатъчно да посочи файла с новия ЛЕСО слой

КАК ДА ЗАКУПЯ


Ако приложението Ви е харесало и желаете да го използвате може да закупите лиценз за една или повече компютърни конфигурации. Лиценза се придобива с еднократно заплащане и важи само за една компютърна конфигурация. Той не се подменя, не изтича и важи за използването на последващи актуализации на продукта без да е нужно допълнително заплащане.

За закупуването е необходимо да попълните регистрационна форма с Вашите данни, необходими както за създаване на регистрационен ключ за активиране на продукта, така и за издаването на счетоводни документи за закупуването му.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА


Процеса за регистрация на софтуерния продукт преминава през следните три стъпки:

 • Попълване на регистрационна форма с Вашите данни като задължително посочите актуален e-mail адрес, на който ще получите автоматично проформа фактура, по която да извършите заплащането на продукта.
 • След потвърждаване на плащането на посочения в регистрационната форма e-mail адрес, ще получите код за активиране на приложението. Запазете този код, той ще Ви бъде нужен, ако се наложи повторно инсталиране на продукта на същия компютър.
 • Ако все още не сте инсталирали приложението може да го направите, като го изтеглите и стартирате инсталацията. След приключване на инсталационния процес стартирайте програмата.

Първоначално ще се появи прозорец изискващ въвеждането на код за активация - това е кода, който е изпратен на посоченият от Вас e-mail адрес в регистрационната форма на продукта. След въвеждането на кода в полето за активация продукта е готов за работа.

ИЗТЕГЛЯНЕ


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

• Компютърна конфигурация: 1GHz CPU, 1GB RAM, 100MB свободно дисково пространство
• Операционна система: Windows XP, Windows 7, 8 или 10

Изтегляне

КОНТАКТИ


 • Address
  КСИМАПС ЕООД
  1750 София
  ул. Д-р Стоян Чомаков 4а
 • Phone+359 877 946 277
  Phone+359 889 886 667
 • Phoneximaps@gmail.com